ПИТАННЯ, поставлені навчальними закладами, та ВІДПОВІДІ на них

 

1.        ЄДЕБО буде працювати тільки під час вступної кампанії?                                    

Ні, ЄДЕБО працюватиме на постійній основі. Відповідно до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752: «Єдина база є джерелом даних, що використовуються під час: виготовлення документів про освіту державного зразка, вчені звання та наукові ступені,  ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів  про акредитацію,  учнівських (студентських) квитків Під час виготовлення зазначених документів  використовуються лише дані, що містяться в Єдиній базі». На сьогодні згадані функції реалізовано частково, але функціонал ЄДЕБО постійно розширюється у визначеному напрямку.

2.        Як планується організувати систему on-line допомоги (систему типу call-центру) для оперативного вирішення питань або можливих проблем? Hot-line? Сайт? E-mail?

Сайт (www.inforesurs.gov.ua), форум (http://forum.edbo.gov.ua/), технічна підтримка ( reg@inforesurs.gov.ua, т.(044) 239-86-20).

3.        Персональну базу даних буде створено з числа абітурієнтів?      

З числа студентів та абітурієнтів.

4.        У системі ЄДЕБО у поточному році будуть відображатися тільки заяви вступників на ОКР «бакалавр», а ОКР «мол. спеціаліст», «спеціаліст», «магістр»?

В систему потрібно заносити заяви по всіх вказаних ОКР.

5.        Чи обов’язкова реєстрація заяв абітурієнтів в цьому році в електронній формі для ВНЗ 1-2 рівнів акредитації? Чи необхідно реєструвати електронні заяви для вступників в технікум на базі 9 класів? Які нормативні документи регулюють правила електронної реєстрації абітурієнтів для молодшого спеціаліста ВНЗ 1 рівня акредитації (база 9, 11 клас)?

Відповідно до пункту 6.10 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, факт КОЖНОЇ ПОДАЧІ ЗАЯВИ в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до ЄДЕБО безпосередньо ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ.

6.        Якщо в умовах прийому не прописано електронний вступ для І-ІІ р.а., це обов’язково? Згідно з правилами прийому у 2012 р. (п.5.1 Розділу V), вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ВНЗ І-ІІ р.а. в паперовій формі?                                                                                  

Так, до ВНЗ 1-2 р.а. ­- тільки в паперовій формі (п.6.1 Розділу VІ Умов прийому до ВНЗ в 2012 р. та п.2.1 Розділу ІІ Порядку подання заяв в електронній формі). Дистанційною (віддаленою) подачею заяв на участь в конкурсному відборі до ВНЗ в цьому році зможуть скористатись ТІЛЬКИ ті абітурієнти, які будуть подавати такі заяви до ВНЗ III-IV рівнів акредитації на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра денної форми навчання.

7.        Чи необхідно реєструвати електронні заяви:

для вступників в технікум на базі 11 класів, що йдуть на поповнення в групи попереднього року набору?

для вступників, що закінчили школу у 2007 р. та раніше, які будуть здавати вступні випробування в ВНЗ?

для вступників на другу вищу освіту?

для абітурієнтів, які вступають на старші курси рівня бакалавра?

Так, необхідно. До ЄДЕБО, в обов’язковому порядку, вносяться дані щодо усіх без винятку вступників незалежно від курсу, напряму тощо, на які такі вступники бажають вступити.

8.   Чи може випускник 11 кл. вступати на базі 9 кл.? Як в цьому випадку їх реєструвати?

Так, може. В цьому випадку до Єдиної бази необхідно внести скановані копії документів, що надані таким абітурієнтом, в тому числі свідоцтво про базову загальну середню освіту.

9.        Чи може бути «адміністратор» «користувачем», чим різняться права?                 

Адміністратор має всі права Оператора (згідно визначення в договорі  вони обидва ­– Користувачі) та може працювати в якості Оператора. Разом з тим, Адміністратор встановлює рівень доступу (права) Операторів (можна навіть рівний своєму, але це може призвести до втрати контролю). Договором для Адміністратора передбачено робоче місце, для Операторів – додаткові робочі місця.

10.    До кого звернутися для інтеграції системи для внесення даних про абітурієнта, що є у ВНЗ, з системою ЄДЕБО?

На форум (http://forum.edbo.gov.ua/).

11.    Чи є альтернативні програми для доступу до ЄДЕБО?                                           

На сьогодні можливі два варіанти роботи клієнтів ЄДЕБО: працювати безпосередньо в інтерфейсі (744 грн. + кількість операторів * 477,12 грн.) або через власну систему (744 грн. + 9297 грн.).

12.    Чи потрібні: наказ про закріплення користувачів, заява на генерацію ключів (кожного користувача? адміністратора?), додаток до заяви (обидві сторони)?                                                    

Обов'язково надаються документи для підключення адміністратора, інше залежить від наявності власної системи (http://inforesurs.gov.ua/news.html).

13.    Якщо в надісланій заяві на підключення до ЄДЕБО вказано відповідальну особу станом на березень місяць, а потім відповідальну особу змінено, треба якось додатковою заявою про це повідомляти ДП «Інфоресурс»?

Так, обов’язково подається заява на зміну відповідальної особи з визначеними даними (http://inforesurs.gov.ua/news.html).

14.    За підключення платити треба щорічно?                                                                   \

Одноразово береться плата за підключення кожного робочого місця користувача та власної системи. Регулярний платіж – щоквартальна плата.

15.    Яка вартість підключення, якщо немає особистої системи вступу?

1 робоче місце - 744,00 грн., додаткові робочі місця - 477,12 грн. за кожне (ПДВ враховано).

16.    Коли отримувати ключі до бази «Вступ» та оновлювати реєстрацію?                 

Якщо мова йде про організацію доступу клієнта ЄДЕБО, то після надання всіх необхідних документів (http://inforesurs.gov.ua/news.html).

17.    Чи потрібен голосовий пароль під час роботи з ЄДЕБО?                                       

Так, потрібен. Мається на увазі "Ключова фраза голосової автентифікації", що буде використовуватись при телефонному зв'язку (як, наприклад, під час діалогу з банком: "Назвіть дівоче прізвище матері").

18.    Як отримати доступ до тестової бази ЄДЕБО, з використанням web-клієнта?

Надати скановану копію заяви на тестове підключення (з підписом керівника та печаткою) на адресу reg@inforesurs.gov.ua.

19.    Як організувати навчання персоналу, що працює з базою?                                    

Згідно інструкцій (http://inforesurs.gov.ua/download_inst.html) (готується доповнення інструкцій, планується зробити додатковий відеоурок), найкраще - працювати в тестовій базі.

20.    Чи можна за номером сертифікату, ПІН із ЄДЕБО отримати прізвище, ім’я, по-батькові, бали незалежного оцінювання та атестату? Чи зазначені відомості треба вводити оператору ВНЗ?

Так.

21.    Заяви в ЄДЕБО присилаються абітурієнтами і розглядаються в режимі он-лайн і дані не вводяться відповідальною особою приймальної комісії. Чи вірно я зрозумів?                              

Так, заяви абітурієнтів в електронній формі включаються в ЄДЕБО після підтвердження заяви навчальним закладом,  заяви абітурієнтів в паперовій формі вносяться оператором навчального закладу.

22.    Згідно пункту 5.13, розділу V, факт подачі заяви в паперовій формі заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до ЄДЕБО безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у ЄДЕБО автоматично? 

Так.

23.    Чи входить до функції ЄДЕБО прийом інформації від ВНЗ щодо його фінансової та навчальної діяльності, різних звітів до МОН, справ з акредитації та ліцензування?

Так, частково.

24.    Якщо абітурієнт здає документи на загальних підставах, але при цьому каже, що пізніше донесе довідку, яка надає йому пільги, як вносити його в базу?                                                              

По мірі надання документів.

25.    Чи потрібно вводити інформацію про вступника до системи «Електронний вступ»? 

Так. Система «Електронний вступ» буде працювати під час вступної кампанії. Заяви абітурієнтів в електронній формі включаються в ЄДЕБО після підтвердження заяви навчальним закладом,  заяви абітурієнтів в паперовій формі вносяться оператором навчального закладу.

26.    Ми працюємо тільки з системою ЄДЕБО, а «Електронний вступ» та «Конкурс-2012» - отримують всю інформацію автоматично?

Так. Також дивись попереднє питання.

27.    Чи має значення провайдер Інтернету для того, щоб бути адміністратором, оператором ЄДЕБО у своєму ВНЗ?                                                                                                                                     

Не має значення (крім якості його послуг).

28.    Чи зможуть користувачі працювати з Web-інтерфейсом ЄДЕБО?                        

Так.

29.    Чи потрібна окрема мережева карта та підключення до провайдера?                   

Ні, потрібно мати лише підключення до Інтернету.

30.    За якими каналами зв’язку буде забезпечуватись обмін ВНЗ з ЄДЕБО?              

Через публічний Інтернет по захищеному каналу зв’язку.

31.    Якщо на комп’ютері встановлено захищене ПЗ, тоді Інтернет (не той, який по захищеній лінії, а звичайний) не працює. Так повинно бути? Якщо так, тоді необхідний окремий комп’ютер для виходу в Інтернет, наприклад для форуму технічної підтримки?                                                 

Після введення ключа с паролями Інтернетом можна буде користуватись як завжди + використовувати захищений канал на ЄДЕБО. До отримання ключа програму не рекомендується встановлювати.

32.    Чи передбачено можливість перевірки сертифікату студента до внесення його даних до ЄДЕБО з сторони ВНЗ?                                                                                                                      

Так, перевірка буде відбуватись з сторони ЄДЕБО до внесення сертифікату в базу даних.

33.    Чи планується розробка крипто клієнта під UNIX – подібні системи, не тільки Windows?    

Тільки в якості proxy-серверу для ВНЗ.

34.    Які вимоги до провайдера послуг Інтернет, особливості?

Немає ніяких вимог, головне - безперебійний доступ.

35.    Чи гарантується безперервна робота ЄДЕБО, які вжито заходи?                          

Для підвищення стійкості до відмов прийняті всі заходи, включаючи резервування обладнання, каналу Інтернет та живлення.

36.    Доступ прив’язується до ІР-адреси клієнта? Якщо так, доступ можна організувати з 2-3 адрес?

На даний момент не прив’язується, в подальшому можлива прив’язка.

37.    Де отримати дистрибутиви?                                                                                       

Дистрибутиви чого саме? Якщо інсталяційні пакети клієнта захищеного з’єднання, тоді – з сайту Інфоресурса (http://inforesurs.gov.ua).

38.    Де можна знайти опис форматів даних та інтерфейсів, які використовуються в системі «Електронний вступ»?

Те, що стосується ЄДЕБО – на сайті Інфоресурса (http://inforesurs.gov.ua) в розділі «Завантаження».

39.    Як буде працювати в цьому році «Конкурс 2012»?

За попередніми даними «Конкурс» як рейтингова система буде брати дані напряму з ЄДЕБО. «Конкурс» як система ведення вступної кампанії для вузів буде працювати в тому випадку, якщо буде реалізовано повний необхідний функціонал.

40.    В нас є власний програмний комплекс «Абітурієнт». Чи повинні ми платити 9000 грн. за підключення до ЄДЕБО?                                                                                                                           

Так (http://inforesurs.gov.ua/07052012.html).

41.    Чи є обов’язковим включення коледжів, які є структурними підрозділами університетів, до ЄДЕБО окремо від університету?                                                                                                   

Підрозділ навчального закладу, що не має ознак юридичної особи, не має власного коду ЄДРПОУ тощо, здійснює підключення до ЄДЕБО на підставі договору, що укладений між головним навчальним закладом та Розпорядником ЄДЕБО. При цьому, якщо договір заключив тільки головний НЗ, тоді адміністратор один (також дивіться питання № 9).

42.    Вищий навчальний заклад 1 рівня (технікум) приймає на базі 9 класів, випускає молодших спеціалістів. Чи обов’язково підключатися до ЄДЕБО?

Доступ до ЄДЕБО зобов’язані отримати усі без винятку вищі навчальні заклади України (також дивіться попереднє питання)..

43.    Витрати на підключення 9000 грн. Ми підрозділ університету, тобто коледж. Університет виплачує суму 9000 грн. відповідній організації, а ми, як підрозділ 400 грн. Вірно я зрозумів?         

Підрозділ навчального закладу, що не має ознак юридичної особи, не має власного коду ЄДРПОУ тощо, здійснює підключення до ЄДЕБО на підставі договору, що укладений між головним навчальним закладом та Розпорядником ЄДЕБО. При цьому, якщо договір заключив тільки головний НЗ, тоді сплачує тільки він за підключення та власну систему (744 грн. + 9297 грн.). Якщо коледж також заключив договір, він повинен сплатити 744 грн. за підключення.

44.    Якщо в нас ОС Windows, тоді за 1 робоче місце, в договорі треба вказати суму 744 грн. + 124 грн. ПДВ?

744 грн. з урахуванням ПДВ, коштує послуга з організації доступу навчального закладу до ЄДЕБО. Зазначена послуга включає 1 (одне) робоче місце. Підключення кожного додаткового робочого місця коштує 477,12 грн. з урахуванням ПДВ.

45.    Поясніть, будь-ласка, щодо суми 9297 грн.                                                               

9297 грн. з урахуванням ПДВ, сплачують ТІЛЬКИ ті навчальні заклади, що здійснюють підключення власної системи (програмного засобу) через програмний інтерфейс доступу до ЄДЕБО. У такому разі ВНЗ сплачує тільки за підключення та власну систему (744 грн. + 9297 грн.), за додаткові місця для доступу до ЄДЕБО сплачувати не потрібно.

46.    Під час вступної кампанії робота із ЄДЕБО планується наступним чином: 8 користувачів (оператори університету) працюватимуть із ЄДЕБО за допомогою програмного засобу нашого навчального закладу, а один користувач (оператор коледжу – структурного підрозділу університету) буде вносити інформацію через web-клієнт. Чи можливий такий (змішаний) варіант підключення? Кого включати у заяву (додаток №1 до договору) та заповнювати дані користувача (згідно додатку до заяви) – лише адміністратора та віддаленого оператора чи адміністратора та всіх користувачів?

Цей варіант можливий. Включати в заяву та заповнювати дані користувача тільки на адміністратора та віддаленого оператора.

47.    Що означає вираз "необмежена ліцензія" у разі підключення власної системи (програмного засобу) через програмний інтерфейс доступу до ЄДЕБО.

Мається на увазі, що кількість користувачів обмежується можливостями саме власної системи (програмного засобу).

48.    По договору:

а) Підстава (лист чи наказ МОН) для укладення договору.

б) Калькуляція до договору? Казначейство не приймає.

в) Оплата протягом 7, а не 5 днів.

г) п.4.3. и 4.4. Договору (Розшифрувати? Стаття? Яка відповідальність?).

Згідно Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2003 № 847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 № 1377), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 75/8674, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році та Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959 та № 1222/19960 відповідно, Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1475, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 18/20331 тощо, вищі навчальні заклади зобов’язані подавати до Єдиної бази дані, у тому числі персональні, щодо отримувачів освітніх послуг.

Крім того, МОНмолодьспорт України (володілець ЄДЕБО), листом від 04.05.12 № 1/9-331, повідомив керівників ВНЗ I-IV рівнів акредитації про вартість послуг з організації та підтримання доступу до ЄДЕБО.

Будь-які пропозиції щодо внесення змін до проекту договору просимо обґрунтовувати нормами чинного законодавства.

49.    Пункт 2.4.2: Якщо ВНЗ не підключений до ЕДЕБО, тоді які «інші послуги» та які «додаткові угоди»? 

Будь-які (взаємно оговорені).

50.    Чому при підписанні договору з ДП «Інфоресурс» в квітні 2012 р. необхідно вказати кількість студентів на 01.10.2011р.? У ВНЗ був випуск студентів в грудні та лютому. Бо платити треба за кожного студента.

МОНмолодьспорт України – держатель Єдиної бази – затвердило відповідний порядок розрахунку щоквартальної плати, про що повідомило керівників ВНЗ I-IV рівнів акредитації листомскачать dle 10.3фильмы бесплатно

  • Дата: 7-05-2012 |  
  • Розділ: Новини
  • Переглядів: 17018