Перелік обов’язкових документів для заключення договору

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОКУМЕНТІВ,
необхідних для укладання договорів про надання технічних послуг
(організація та підтримання доступу до ЄДЕБО):

 

1.      Проект договору (два екземпляри) з підписом та печаткою навчального закладу.
Дату та номер договору навчальний заклад не зазначає !!!

2.      Копія ліцензії на надання освітніх послуг (без додатків), завірена підписом та печаткою навчального закладу (згідно пункту 8.7 проекту Договору).

3.      Копія свідоцтва платника ПДВ (або документа, що звільняє навчальний заклад від сплати ПДВ), завірена підписом та печаткою навчального закладу (згідно пункту 8.7 проекту Договору).

4.      Копія форми № 2-3нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року» (аркуші з розділом Х за всіма формами навчання) станом на 01 жовтня 2011 р., завірена підписом та печаткою навчального закладу.

5.      Заява про організацію доступу до ЄДЕБО (за формою згідно додатку № 1 до договору)  з підписом та печаткою навчального закладу.

6.      Дані користувачів (за формою згідно додатку до заяви), окремо на кожного відповідального працівника по роботі в ЄДЕБО, з підписом та печаткою навчального закладу. На звороті обов’язково має бути надрукована та підписана користувачем ЄДЕБО Згода на обробку персональних даних;

7.      Копія наказу навчального закладу про призначення відповідального(них) по роботі в ЄДЕБО (адміністратор, оператор(и), завірена підписом та печаткою навчального закладу.

8.      За необхідністю Заява з проханням про зміну особи, яка визначена відповідальною за внесення відомостей та даних від навчального закладу до ЄДЕБО (тобто – «Адміністратор», із зазначенням даних цієї особи (ПІБ, службового та мобільного телефонів, E-mail) з підписом та печаткою навчального закладу.

9.      Супровідний лист з переліком документів, що прикладаються.

 

З метою своєчасної підготовки до вступної кампанії весь перелік документів пропонуємо до 01.06.2012 р. направити Розпоряднику ЄДЕБО за поштовою адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4.

Крім того, скановані копії документів (в форматі JPG) за пунктами 5-7 (заява про організацію доступу до ЄДЕБО, Дані користувачів, Згода на обробку персональних даних, Копія наказу навчального закладу про призначення відповідального(них) по роботі в ЄДЕБО) одночасно надіслати на електронну пошту: reg@inforesurs.gov.ua. При цьому розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1Мб.

Скановані копії решти документів надсилати (без попереднього узгодження) не треба !!!

Рекомендації щодо заповнення документів

 

Ураховуючи численні помилки навчальних закладів під час заповнення проектів договорів про надання технічних послуг та направлення їх на підпис Розпоряднику ЄДЕБО (ДП «Інфоресурс») та відповідних додатків, повідомляємо наступне:

Загальне:

Бланки документів можна заповнити вручну (пастою синього або чорного кольору) або внести необхідну інформацію на комп’ютері. Табличні дані заповнювати печатними буквами.

Щодо ДОГОВОРУ:

1. До тексту проекту договору зміни, не узгоджені з ДП «Інфоресурс», не вносити !!!
Дату та номер договору навчальний заклад не зазначає !!!

2. Для навчальних закладів, які є відокремленими структурними підрозділами головних навчальних закладів та мають ознаки юридичних осіб, у першому абзаці договору:

«… та _________________________________________________________________,

(назва вищого навчального закладу)

поіменований надалі «Навчальний заклад», в особі _____________________________, що діє на підставі __________________________________________, з другої сторони…»

– назва вищого навчального закладу
вказується головний навчальний заклад,
– в особі – вказується посада та ПІБ керівника відокремленого навчального закладу,
­– діє на підставі
вказується номер та дата довіреності, виданої зазначеному керівнику.

3. Пункт 3.3 проекту Договору (розмір щоквартальної плати) навчальний заклад заповнює САМОСТІЙНО шляхом множення кількості студентів навчального закладу за усіма формами навчання (згідно форми № 2-3нк станом на 01.10.2011 р.) на 0,36 грн. (у тому числі ПДВ).

Приклад розрахунку: 1000 студентів * 0,36 грн. = 360,00 грн.,

в т.ч. ПДВ: 360,00 грн. : 6 = 60,00 грн.

4. За необхідності відобразити загальну вартість Договору, навчальний заклад має можливість додати пункт 3.4 у розділ 3 «Вартість послуг та порядок розрахунків» проекту Договору такого змісту:

«3.4. Загальна вартість Договору на 2012 рік становить ______________ грн. ( ______________________________________________________________________), у тому числі ПДВ ___________________ грн.  _______________________________ ______________________________________________ ).»

Загальна вартість Договору на 2012 рік повинна включати суму щоквартальних плат за рік та вартість разових послуг (підключення основного та додаткових робочих місць,  підключення системи (програмного засобу) навчального закладу).

Наприклад: 360,00 грн. * 3 кв. + 744,00 грн. + 477,12 грн. = 2301,12 грн.

5. Навчальні заклади САМОСТІЙНО заповнюють пункт 8.9 проекту Договору, зазначаючи, за якою з діючих систем навчальний заклад сплачує податок на прибуток: на загальних підставах, єдиний податок, є неприбутковою установою тощо.


Щодо Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО:

Під час складання зазначеної Заяви за формою, встановленою Додатком № 1 до проекту Договору, необхідно особливу увагу приділити тому, щоб кількість робочих місць відповідала кількості прізвищ працівників навчального закладу у цій заяві, а саме: пункт 1 – «Адміністратор» (одне робоче місце), за необхідності пункти 2 і наступні – «оператор» (додаткові робочі місця).

Щодо Додатку до Заяви:

1. У Розділі I у пункті «Електронна пошта (загальна)» вказати адресу, що буде зазвичай використовуватись.

2. У Розділі II у пункті «Ключова фраза голосової автентифікації» вказати фразу, що буде називатись Користувачем ЄДЕБО за телефоном для вжиття Розпорядником ЄДЕБО невідкладних заходів (скасування, блокування секретного ключа та параметрів доступу до ЄДЕБО, що були надані Користувачу).

3. У Розділі III у пункті «Керівник» вказати  його посаду.

4. Розділі IVне заповнювати (заповнюється посадовою особою ДП «Інфоресурс»).

скачать dle 10.3фильмы бесплатно

  • Дата: 8-05-2012 |  
  • Розділ: Новини
  • Переглядів: 6090