Криптографічна бібліотека функціонує в наступних версіях браузерів
Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 22+, Google Chrome 28+, Apple Safari 7+

Для формування Додатку до заяви заповніть наступні дані

 
Основні дані користувача
Документ, що посвідчує особу користувача
Контактна адреса користувача
Контактні дані користувача
Підключення до ЄДЕБО
Необхідно зазначити одне або декілька слів, які Користувач ЄДЕБО вигадує самостійно і запам’ятовує, для того щоб його можна було ідентифікувати (розпізнати) оператору ЄДЕБО під час телефонної розмови для перевірки прав доступу до ЄДЕБО та надання необхідної інформації

Дані про місце роботи

Дата та номер наказу вноситься відповідно до Журналу реєстрації наказів внутрішнього діловодства.

Поле "По батькові" може залишатися порожнім лише в разі відсутності у фізичної особи по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, та відсутності "по батькові" в паспорті.

В такому випадку потрібно підтвердити відсутність у Вас "По батькові", поставивши позначку в полі "По батькові відсутнє".

Увага!!! Заповненим може бути лише одне з полів: "По батькові" або "По батькові відсутнє"

Порядок використання персональних даних на веб-сайті «Єдина державна електронна база з питань освіти» в мережі Інтернет.

Студент (учень), формуючи запит на отримання інформації про себе (у тому числі про власний студентський (учнівський) квиток державного зразка), що розміщена в «Єдиній державній електронній базі з питань освіти», надає згоду володільцю (Міністерству освіти і науки України) та розпоряднику (ДП "Інфоресурс") «Єдиної державної електронної бази з питань освіти» на обробку його персональних даних (далі - Згода) з наступними умовами:

1) Згода дається на обробку наступних персональних даних (як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням):

  • прізвище, ім`я, по батькові (за наявності);
  • дата народження;
  • дані документу, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі);
  • дані студентського (учнівського) квитка державного зразка (серія та номер).

2) Метою обробки персональних даних є забезпечення можливості запитувачам здійснити перевірку наявності відомостей про них та про їх студентські (учнівські) квитки державного зразка в Єдиній державній електронній базі з питань освіти шляхом співставлення з реєстраційними даними.

3) Даною згодою Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі ваші права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також розумієте мету обробки (в тому числі збору) Ваших персональних даних.

За достовірність наданих даних та за зловживання даним ресурсом користувач несе персональну відповідальність.

Отримані персональні дані обробляються згідно із законодавством у сфері захисту персональних даних.

Індивідуальний податковий номер
Для перевірки наявності документу в базі заповніть необхідні поля:

Увага! Прізвище, Ім’я, По батькові, Серія та Номер заповнюються згідно з їх написанням у документі, поля Прізвище, Ім’я, По батькові заповнюються виключно українською мовою. Поле "По батькові" не заповнюється тільки у разі його відсутності в особи у паспорті.

Відсутність "По батькові", потрібно підтвердити, поставивши позначку в полі "Підтверджую, по батькові відсутнє".

Увага! Дані, вказані при перевірці, автоматично передаються в захищеному вигляді до пошукової системи, при формуванні запиту. Для роботи сервісу запитів необхідно мати на компьютері встановлену Java. У налаштуваннях безпеки браузера необхідно дозволити запуск плагіна Java.


Для перевірки наявності документу в базі заповніть необхідні поля:

Увага! Прізвище, Ім’я, По батькові, Серія та Номер заповнюються згідно з їх написанням у документі, поля Прізвище, Ім’я, По батькові заповнюються виключно українською мовою. Поле "По батькові" не заповнюється тільки у разі його відсутності в особи у паспорті.

Відсутність "По батькові", потрібно підтвердити, поставивши позначку в полі "Підтверджую, по батькові відсутнє".

Увага! Дані, вказані при перевірці, автоматично передаються в захищеному вигляді до пошукової системи, при формуванні запиту. Для роботи сервісу запитів необхідно мати на компьютері встановлену Java. У налаштуваннях безпеки браузера необхідно дозволити запуск плагіна Java.