Криптографічна бібліотека функціонує в наступних версіях браузерів
Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 22+, Google Chrome 28+, Apple Safari 7+

Формування Заяви та Наказу на підключення додаткових користувачів до ЄДЕБО

УВАГА! Друк наказу та заяви здійснюється на фірмових бланках організації (установи) відповідно до вимог керівних документів з діловодства
Основні дані


Дата та номер наказу вноситься відповідно до Журналу реєстрації наказів внутрішнього діловодства.
Підключення до ЄДЕБО
Список користувачів ЄДЕБО
Тип користувача Прізвище, ім'я, по батькові користувача