Криптографічна бібліотека функціонує в наступних версіях браузерів
Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 22+, Google Chrome 28+, Apple Safari 7+

Формування Заяви про призначення відповідального адміністратора в ЄДЕБО

УВАГА! Друк заяви здійснюється на фірмовому бланку організації (установи) відповідно до вимог керівних документів з діловодства
Основні дані


Прізвище, ім'я, по батькові адміністратора ЄДЕБО