Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Вінниця

Комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти"

Комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти"
КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"
Public Higher Educational Establishment "The Academy of Continuing Education"
02139682
Академія
Комунальна
Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
Ректор Дровозюк Степан Іванович
вул. Грушевського, 13, Вінниця, Вінницька область
(0432) 67 08 85
bil@mail.vinnica.ua
2000
07.06.2016

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ (інститути / факультети тощо)

Лабораторія методики викладання дисциплін художньо-естетичного циклу

ЛІЦЕНЗОВАНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ] [ Бакалавр ] [ Магістр ] [ Спеціаліст ]
Назва Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня
Бакалавр
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(053) Психологія 50 наказ МОН №5-л від 20.01.2017
(074) Публічне управління та адміністрування 50 наказ МОН №1397-л від 30.06.2016
(101) Екологія 50 наказ МОН №1397-л від 30.06.2017
(281) Публічне управління та адміністрування 50 наказ МОН №1397-л від 30.06.2016; постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53
Магістр
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(053) Психологія 90 наказ МОН №139-л від 21.02.2018
(101) Екологія 50 наказ МОН №110-л від 03.02.2018
(281) Публічне управління та адміністрування 50 наказ МОН №36-л від 26.02.2017
Спеціаліст
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти
(7.03010301) практична психологія (за видами) 25 25 наказ МОНмолодьспорту №2117л від 01.06.2012
Ліцензії не знайдено

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ] [ Бакалавр ] [ Магістр ] [ Спеціаліст ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Бакалавр
(074) Публічне управління та адміністрування 21
Магістр
(053) Психологія 45 54
(281) Публічне управління та адміністрування 50
Спеціаліст
(053) Психологія 14 21
(7.03010301) практична психологія 1
Дані не знайдено
Оновлення даних: 22.05.2018