Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Косів

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
КІПДМ ЛНАМ
Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts of Lviv National Academy of Arts
34857824
Інститут
Державна
Міністерство освіти і науки України
директор Юрчишин Галина Миколаївна
вул. Міцкевича, 2, Косів, Косівський район, Івано-Франківська область
(03478) 2-12-60
kdipdm@gmail.com
1882
22.05.2017

ЛІЦЕНЗОВАНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ] [ Бакалавр ] [ Магістр ] [ Спеціаліст ]
Назва Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня
Бакалавр
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(022) Дизайн 20 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 90 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565
(028) Менеджмент соціокультурної діяльності 30 Наказ МОН №13-л від 27.01.2017
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти
(6.020205) образотворче мистецтво 10 10 наказ МОН №1683л від 03.07.2015
(6.020207) дизайн 20 наказ МОН №1л від 08.01.2014
(6.020208) декоративно-прикладне мистецтво 35 35 наказ МОН №1683л від 03.07.2015
Магістр
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 75 Наказ МОН №95-л від 15.05.2017
Спеціаліст
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(022) Дизайн 25 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 90 наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти
(7.02020501) образотворче мистецтво (За видами) 15 15 наказ МОН №1683л від 03.07.2015
(7.02020701) дизайн (За видами) 25 наказ МОН №1683л від 03.07.2015
(7.02020801) декоративно-прикладне мистецтво (За видами) 30 30 наказ МОН №1683л від 03.07.2015
Ліцензії не знайдено

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ] [ Бакалавр ] [ Магістр ] [ Спеціаліст ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Бакалавр
(022) Дизайн 30
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 80 8
(028) Менеджмент соціокультурної діяльності 2
(6.020205) образотворче мистецтво 10 1
(6.020207) дизайн 22
(6.020208) декоративно-прикладне мистецтво 23 7
Магістр
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 17 7
Спеціаліст
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1
Дані не знайдено
Оновлення даних: 22.05.2018