Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Дрогобич

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДДПУ
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
02125438
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Скотна Надія Володимирівна
вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Львівська область
+38 (03244)22074,33075,38376
administrator@drohobych.net
1940
30.01.2018

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ (інститути / факультети тощо)

Інститут іноземних мов
Інститут музичного мистецтва
Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я
Біолого-природничий факультет
Історичний факультет
Соціально-гуманітарний факультет
Факультет початкової та мистецької освіти
Філологічний факультет
Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

ЛІЦЕНЗОВАНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ] [ Бакалавр ] [ Магістр ] [ Спеціаліст ] [ Доктор філософії ]
Назва Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня
Бакалавр
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(012) Дошкільна освіта 90 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(013) Початкова освіта 390 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.00 Здоров’я людини 50 наказ МОН від 01.12.2016 №1503л
(014) Середня освіта 014.01 Українська мова і література 170 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (англійська) 160 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (німецька) 25 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (польська) 15 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (російська) 15 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (французька) 15 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.03 Історія 125 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.04 Математика 60 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.05 Біологія та здоров’я людини 175 наказ МОН від 03.05.2018 № 554-л
(014) Середня освіта 014.06 Хімія 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.07 Географія 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.08 Фізика 45 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.09 Інформатика 40 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.10 Трудове навчання та технології 175 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.11 Фізична культура 125 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.13 Музичне мистецтво 100 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(015) Професійна освіта 015.00 Економіка 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(015) Професійна освіта 015.17 Технологія виробів легкої промисловості 30 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(015) Професійна освіта 015.20 Транспорт 40 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 30 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(024) Хореографія 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(033) Філософія 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(035) Філологія 30 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(051) Економіка 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(053) Психологія 200 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(054) Соціологія 30 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(073) Менеджмент 175 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(091) Біологія 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(101) Екологія 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(104) Фізика та астрономія 30 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(111) Математика 40 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(122) Комп'ютерні науки 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(122) Комп’ютерні науки та інформаційні технології 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(227) Фізична реабілітація 165 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(227) Фізична терапія, ерготерапія 165 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(231) Соціальна робота 60 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(242) Туризм 80 наказ МОН від 09.12.2016 №1508л
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти
(6.010101) дошкільна освіта 40 50 наказ МОНмолодьспорту від 06.12.2012 №2688л
(6.010102) початкова освіта 100 215 наказ МОН від 02.06.2017 №113-л
(6.010103) технологічна освіта 75 100 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(6.010104) професійна освіта Економіка 25 25 наказ МОН від 15.07.2014 №2642л
(6.010104) професійна освіта Технологія виробів легкої промисловості) Професійна освіта (Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів 15 10 наказ МОН від 02.06.2017 №113-л
(6.010104) професійна освіта Транспорт) Професійна освіта (Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту 25 10 наказ МОН від 02.06.2017 №113-л
(6.010106) соціальна педагогіка 30 30 наказ МОН від 04.06.2013 №2070л
(6.010201) фізичне виховання 75 25 наказ МОН від 02.06.2017 №113-л
(6.010203) здоров’я людини 75 90 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(6.020202) хореографія 25 25 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(6.020204) музичне мистецтво 40 40 наказ МОН від 02.06.2017 №113-л
(6.020205) образотворче мистецтво 15 15 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(6.020301) філософія 30 20 наказ МОНмолодьспорту від 01.06.2012 №2117л
(6.020302) історія 75 50 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(6.020303) філологія 30 наказ МОН від 04.06.2013 №2070л
(6.030101) соціологія 30 наказ МОН від 06.02.2015 №133л
(6.030102) психологія 25 25 наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 №2325л
(6.030103) практична психологія 75 75 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(6.030502) економічна кібернетика 25 25 наказ МОН від 11.06.2014 №2323л
(6.030601) менеджмент 100 75 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(6.040101) хімія 25 25 наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 №2325л
(6.040102) біологія 75 75 наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 №2325л
(6.040104) географія 50 наказ МОН від 15.07.2014 №2642л
(6.040106) екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 25 25 наказ МОН від 11.06.2014 №2323л
(6.040201) математика 75 25 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(6.040203) фізика 50 25 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(6.040302) інформатика 25 15 наказ МОН від 15.07.2014 №2642л
(6.050101) комп’ютерні науки 50 наказ МОНмолодьспорту від 01.07.2011 №2487л
Магістр
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(011) Науки про освіту 80 наказ МОН від 01.12.2016 №1503л Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(011) Освітні, педагогічні науки 80 наказ МОН від 01.12.2016 №1503л Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(012) Дошкільна освіта 100 наказ МОН №1499л від 25.11.2016
(013) Початкова освіта 200 наказ МОН від 21.11.2016 №1497л
(014) Середня освіта 014.01 Українська мова і література 140 наказ МОН від 06.01.2017 №1л
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (англійська) 90 наказ МОН від 09.12.2016 №1508л
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (німецька) 25 наказ МОН від 27.12.2016 №1515л
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (польська) 20 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (російська) 20 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (французька) 15 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(014) Середня освіта 014.03 Історія 60 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(014) Середня освіта 014.04 Математика 30 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(014) Середня освіта 014.05 Біологія та здоров’я людини 65 наказ МОН від 03.05.2018 № 554-л
(014) Середня освіта 014.06 Хімія 15 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(014) Середня освіта 014.07 Географія 30 наказ МОН від 21.12.2017 № 491-л
(014) Середня освіта 014.08 Фізика 30 наказ МОН від 09.12.2016 №1508л
(014) Середня освіта 014.09 Інформатика 15 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.10 Трудове навчання та технології 75 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(014) Середня освіта 014.11 Фізична культура 40 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(014) Середня освіта 014.13 Музичне мистецтво 70 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 20 наказ МОН від 11.11.2016 №1491л
(024) Хореографія 20 наказ МОН від 21.11.2016 №1497л
(031) Релігієзнавство 15 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(033) Філософія 15 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(035) Філологія 25 наказ МОН від 09.12.2016 №1508л
(051) Економіка 25 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(053) Психологія 60 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(073) Менеджмент 60 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(091) Біологія 25 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(101) Екологія 15 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(104) Фізика та астрономія 15 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(105) Прикладна фізика та наноматеріали 10 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(111) Математика 15 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л
(227) Фізична реабілітація 40 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(227) Фізична терапія, ерготерапія 40 наказ МОН від 25.11.2016 №1499л Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(231) Соціальна робота 30 наказ МОН від 09.12.2016 №1508л
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти
(8.01010101) дошкільна освіта 5 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.01010201) початкова освіта 15 15 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.01010301) технологічна освіта 10 5 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.01010601) соціальна педагогіка 10 15 наказ МОНмолодьспорту від 01.06.2012 №2117л
(8.01020101) фізичне виховання 10 5 наказ МОНмолодьспорту від 01.06.2012 №2117л
(8.01020302) фізична реабілітація 15 наказ МОН від 11.06.2014 №2323л
(8.02020401) музичне мистецтво за видами 15 15 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.02030101) філософія 15 наказ МОНмолодьспорту від 01.06.2012 №2117л
(8.02030102) релігієзнавство 15 наказ МОН від 14.07.2010 №1850л
(8.02030201) історія 15 наказ МОН від 04.06.2013 №2070л
(8.02030301) українська мова і література 15 15 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.02030302) мова і література англійська 20 5 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.02030302) мова і література німецька 5 5 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.02030302) мова і література польська 10 10 наказ МОН від 10.06.2015 №1415л
(8.02030302) мова і література російська 10 10 наказ МОН від 10.06.2015 №1415л
(8.02030302) мова і література французька 5 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.03010201) психологія 15 10 наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 №2325л
(8.03010301) практична психологія за видами 10 наказ МОН від 01.07.2013 №2494л
(8.03050201) економічна кібернетика 8 8 наказ МОН від 01.07.2013 №2494л
(8.03060101) менеджмент організацій і адміністрування за видами економічної діяльності 10 наказ МОН від 01.07.2013 №2494л
(8.03060102) менеджмент інноваційної діяльності 10 наказ МОН від 01.07.2013 №2494л
(8.04010201) біологія 10 наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 №2325л
(8.04010601) екологія та охорона навколишнього середовища 15 наказ МОН від 04.06.2013 №2070л
(8.04020101) математика за напрямами 10 5 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.04020301) фізика за напрямами 10 5 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.04030201) інформатика 10 5 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(8.18010020) управління навчальним закладом за типом 25 15 наказ МОН від 10.06.2015 №1415л
(8.18010021) педагогіка вищої школи 30 30 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
Спеціаліст
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(012) Дошкільна освіта 170 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(013) Початкова освіта 425 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.01 Українська мова і література 325 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (англійська) 280 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (німецька) 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (польська) 75 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (російська) 25 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.02 Мова і література (французька) 25 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.03 Історія 135 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.04 Математика 100 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.05 Біологія та здоров’я людини 210 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.06 Хімія 50 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.08 Фізика 65 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.09 Інформатика 55 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.10 Трудове навчання та технології 195 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.11 Фізична культура 160 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(014) Середня освіта 014.13 Музичне мистецтво 100 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(015) Професійна освіта 015.17 Технологія виробів легкої промисловості 20 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(015) Професійна освіта 015.20 Транспорт 25 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(024) Хореографія 30 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(031) Релігієзнавство 60 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(035) Філологія 30 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(051) Економіка 15 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(053) Психологія 190 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(073) Менеджмент 225 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(101) Екологія 25 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(122) Комп’ютерні науки та інформаційні технології 25 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(227) Фізична реабілітація 165 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
(231) Соціальна робота 80 наказ МОН від 19.12.2016 № 1565
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти
(7.01010101) дошкільна освіта 35 45 наказ МОНмолодьспорту від 06.12.2012 №2688л
(7.01010201) початкова освіта 100 275 наказ МОН від 01.07.2013 №2494л
(7.01010301) технологічна освіта 75 100 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(7.01010401) професійна освіта Технологія виробів легкої промисловості 10 10 наказ МОН від 01.07.2013 №2494л
(7.01010401) професійна освіта Транспорт 15 10 наказ МОН від 01.07.2013 №2494л
(7.01010601) соціальна педагогіка 30 30 наказ МОН від 04.06.2013 №2070л
(7.01020101) фізичне виховання 75 40 наказ МОН від 02.06.2017 №113-л
(7.01020302) фізична реабілітація 75 70 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(7.02020201) хореографія за видами 5 10 наказ МОН від 03.07.2015 №1683л
(7.02020401) музичне мистецтво за видами 40 60 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(7.02030102) релігієзнавство 30 30 наказ МОН від 14.07.2010 №1850л
(7.02030201) історія 60 50 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(7.02030301) українська мова і література 125 175 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(7.02030302) мова і література англійська 200 50 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(7.02030302) мова і література німецька 50 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(7.02030302) мова і література польська 25 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(7.02030302) мова і література російська 25 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(7.02030302) мова і література французька 25 наказ МОН від 29.06.2010 №1784л
(7.02030304) переклад 30 наказ МОН від 04.06.2013 №2070л
(7.03010301) практична психологія за видами 65 65 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(7.03050201) економічна кібернетика 15 наказ МОН від 08.01.2014 №1л
(7.03060101) менеджмент організацій і адміністрування за видами економічної діяльності 75 125 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(7.04010101) хімія 25 25 наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 №2325л
(7.04010201) біологія 75 75 наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 №2325л
(7.04010601) екологія та охорона навколишнього середовища 25 наказ МОН від 14.04.2015 №553л
(7.04020101) математика за напрямами 60 20 наказ МОНмолодьспорту від 01.07.2011 №2487л
(7.04020301) фізика за напрямами 45 20 наказ МОНмолодьспорту від 01.07.2011 №2487л
(7.04030201) інформатика 25 30 наказ МОН від 15.07.2014 №2642л; наказ МОН від 15.07.2014 №2642л
(7.05010105) комп’ютерний еколого-економічний моніторинг 25 наказ МОН від 01.07.2013 №2494л
Доктор філософії
підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за певними спеціальностями
(011) Науки про освіту 15 наказ МОН від 18.05.2016 №523 Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(011) Освітні, педагогічні науки 15 наказ МОН від 18.05.2016 №523 Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(012) Дошкільна освіта 15 наказ МОН від 18.05.2016 №523 Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(015) Професійна освіта 10 наказ МОН від 30.05.2016 №590 Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53
(025) Музичне мистецтво 10 наказ МОН від 30.05.2016 №590
(032) Історія та археологія 15 наказ МОН від 30.05.2016 №590
(033) Філософія 10 наказ МОН від 30.05.2016 №590
(035) Філологія 15 наказ МОН від 30.05.2016 №590
(051) Економіка 5 наказ МОН від 30.05.2016 №590
(053) Психологія 10 наказ МОН від 30.05.2016 №590
(104) Фізика та астрономія 10 наказ МОН від 30.05.2016 №590
(105) Прикладна фізика та наноматеріали 10 наказ МОН від 30.05.2016 №590
(111) Математика 10 наказ МОН від 30.05.2016 №590
Ліцензії не знайдено

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ] [ Бакалавр ] [ Магістр ] [ Спеціаліст ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Бакалавр
(012) Дошкільна освіта 40 81
(013) Початкова освіта 74 201
(014) Середня освіта 014.01 Українська мова і література 70 41
(014) Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література) 162 24
(014) Середня освіта 014.03 Історія 67 10
(014) Середня освіта 014.04 Математика 20 7
(014) Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія) 21 18
(014) Середня освіта 014.06 Хімія 9
(014) Середня освіта 014.07 Географія 15
(014) Середня освіта 014.08 Фізика 12
(014) Середня освіта 014.09 Інформатика 18 5
(014) Середня освіта 014.10 Трудове навчання та технології 41 41
(014) Середня освіта 014.11 Фізична культура 72 47
(014) Середня освіта 014.13 Музичне мистецтво 54 83
(014) Середня освіта 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) 6
(015) Професійна освіта 015.20 Транспорт 15 9
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 15 18
(024) Хореографія 8 15
(035) Філологія 035.04 германські мови та літератури (переклад включно) 44
(051) Економіка 30 14
(053) Психологія 65 18
(054) Соціологія 5
(073) Менеджмент 12 8
(091) Біологія 46
(101) Екологія 11
(104) Фізика та астрономія 3
(111) Математика 14
(122) Комп'ютерні науки 17
(122) Комп’ютерні науки та інформаційні технології 18
(227) Фізична реабілітація 24 50
(227) Фізична терапія, ерготерапія 28 52
(231) Соціальна робота 30 11
(242) Туризм 6
(6.010101) дошкільна освіта 59 36
(6.010102) початкова освіта 95 57
(6.010103) технологічна освіта 32 37
(6.010104) професійна освіта 11 5
(6.010106) соціальна педагогіка 31 16
(6.010201) фізичне виховання 85 39
(6.010203) здоров’я людини 65 33
(6.020202) хореографія 3
(6.020204) музичне мистецтво 26 24
(6.020205) образотворче мистецтво 6
(6.020301) філософія 12
(6.020302) історія 88 15
(6.020303) філологія 342 74
(6.030102) психологія 29 24
(6.030103) практична психологія 40 28
(6.030502) економічна кібернетика 7 6
(6.030601) менеджмент 21 15
(6.040101) хімія 10
(6.040102) біологія 55 33
(6.040104) географія 37
(6.040106) екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 26 8
(6.040201) математика 36 14
(6.040203) фізика 26 11
(6.040302) інформатика 22 8
(6.050101) комп’ютерні науки 32
Магістр
(011) Освітні, педагогічні науки 4 4
(012) Дошкільна освіта 30 55
(013) Початкова освіта 70 97
(014) Середня освіта 014.01 Українська мова і література 47 39
(014) Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література) 83 38
(014) Середня освіта 014.03 Історія 29 14
(014) Середня освіта 014.04 Математика 11 12
(014) Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія) 23 11
(014) Середня освіта 014.08 Фізика 6 11
(014) Середня освіта 014.09 Інформатика 6 7
(014) Середня освіта 014.10 Трудове навчання та технології 11 36
(014) Середня освіта 014.11 Фізична культура 24 14
(014) Середня освіта 014.13 Музичне мистецтво 28 33
(023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 4
(024) Хореографія 9
(033) Філософія 2
(035) Філологія 035.04 германські мови та літератури (переклад включно) 10
(051) Економіка 8 4
(053) Психологія 26 29
(073) Менеджмент 20 9
(091) Біологія 10 6
(101) Екологія 7
(104) Фізика та астрономія 2
(105) Прикладна фізика та наноматеріали 4
(111) Математика 4
(227) Фізична терапія, ерготерапія 17 10
(231) Соціальна робота 10 12
Спеціаліст
(012) Дошкільна освіта 39 49
(013) Початкова освіта 41
(014) Середня освіта 014.01 Українська мова і література 12
(014) Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література) 37
(014) Середня освіта 014.03 Історія 4
(014) Середня освіта 014.04 Математика 16
(014) Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія) 5
(014) Середня освіта 014.09 Інформатика 30
(014) Середня освіта 014.10 Трудове навчання та технології 18
(014) Середня освіта 014.11 Фізична культура 6
(053) Психологія 22
(227) Фізична реабілітація 1
(231) Соціальна робота 6
(7.01020101) фізичне виховання 7
(7.02030302) мова і література 1
(7.04010201) біологія 10
(7.04020101) математика 17
(7.04030201) інформатика 4
Дані не знайдено
Оновлення даних: 19.06.2018