Реєстр сертифікатів педагогічних працівників відкрито для загального доступу

У 2019 році пройшов пілотний проект сертифікації вчителів загальноосвітніх шкіл.
Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, успішне завершення підтверджуватиме сертифікат.

Від сьогодні в Реєстрі сертифікатів педагогічних працівників за посиланням https://info.edbo.gov.ua/ всі охочі мають можливість перевірити видані педагогічним працівникам сертифікати, дані про які зберігаються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, шляхом формування на офіційному веб-сайті ЄДЕБО запитів, у яких зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього) та номер сертифіката.

У разі, якщо інформація, зазначена у запиті, збігається з інформацією, що міститься в ЄДЕБО, на інтернет-сторінці відображаються усі дані про сертифікат, які зберігаються в ЄДЕБО та є актуальними на момент перевірки його достовірності.

Якщо інформація, зазначена у запиті, не збігається з інформацією, що міститься в ЄДЕБО, на інтернет-сторінці відображається повідомлення 
про відсутність в ЄДЕБО даних про сертифікат, достовірність якого перевіряється.