НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

Постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2015 р. № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них»

Постанова Кабінету Міністрів від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”»

Постанова Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1060 «Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

Постанова Кабінету Міністрів від 19 лютого 2020 р. № 131 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 559 «Щодо підключення професійно-технічних навчальних закладів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.02.2014 № 97 «Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2014 № 843 «Деякі питання підключення департаментів (управлінь) освіти і науки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 917 «Про затвердження Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 № 387 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 620 «Про затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 № 1274 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2021 № 204 «Про затвердження положень про реєстри Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2022 № 432 «Про деякі питання замовлення та виготовлення документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні»