ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

У разі наявності у особи серії та номера документа про освіту інформацію про відповідний документ про освіту (на інтернет-сторінці або на електронну пошту) можливо отримати в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

В умовах воєнного стану особи, які здобули в Україні базову середню освіту (закінчили 9-ть класів) або повну загальну середню освіту (закінчили 11-ть класів), але не мають на руках раніше отриманого документа про загальну середню освіту та не мають серії та номера цього документа, можуть отримати всю інформацію про документ про загальну середню освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Для цього здобувачу освіти або його законному представнику (одному з батьків або опікуну) потрібно звернутись із заявою до державного підприємства «Інфоресурс» або будь-якого функціонуючого закладу загальної середньої освіти (школи, ліцею, гімназії) в Україні, поряд з яким заявник перебуває (незалежно від місця отримання освіти особою) за однією з наступних заяв з обов’язковим додатком:

1) з паперовою заявою (форма наведена нижче), до якої додається:

копія паспорта, засвідчена власноруч. Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису заявника, його імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Паперову заяву з додатком до державного підприємства «Інфоресурс» можливо надіслати за поштовою адресою: ДП «Інфоресурс», вул. Олександра Довженка, 3, м. Київ, індекс 03057;

або

2) в разі наявності кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису, з електронною заявою (форма наведена нижче), до якої додається:

копія паспорта (заява та копія паспорта обов’язково засвідчуються кваліфікованим чи удосконаленим електронним підписом).

Електронну заяву з додатком до державного підприємства «Інфоресурс» можливо надіслати на електронну пошту info@inforesurs.gov.ua.

Заклади загальної середньої освіти, що отримують заяви з додатком від здобувачів освіти або їх законних представників (одного з батьків або опікунів), передають ці заяви органам управління у сфері освіти, які надсилають їх разом з узагальненням державному підприємству «Інфоресурс» протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідних заяв. Звертаємо увагу, що необхідно надсилати оригінали заяв, а не їх копії.

Державне підприємство «Інфоресурс» за результатами розгляду кожної заяви, отриманої як безпосередньо від заявника так і через орган управління у сфері освіти, надає запитувану інформацію про документ про освіту на зазначену в заяві адресу протягом 30 календарних днів з дня її надходження (абзац 3 частини 5 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних»).

Звертаємо увагу органів управління у сфері освіти, що прийняті оригінали заяв про надання інформації про документи про загальну середню освіту необхідно надсилати державному підприємству «Інфоресурс» з узагальненням за формою, наведеною нижче, протягом трьох робочих днів від дати їх надходження.

За наявності питань додаткову інформацію можна отримати по телефону за номером  (067) 325-26-79.

 

Суб’єкт персональних даних звертається до державного підприємства «Інфоресурс» із однією з наступних заяв щодо доступу до персональних даних:

1) з паперовою заявою (форма наведена нижче), до якої додається:

копія паспорта, засвідчена власноруч. Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису заявника, його імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Паперова заява з додатком надсилається на поштову адресу: ДП «Інфоресурс», вул. Олександра Довженка, 3, м. Київ, індекс 03057;

2) в разі наявності кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису, з електронною заявою (форма наведена нижче), до якої додається:

копія паспорта (заява та копія паспорта обов’язково засвідчуються кваліфікованим чи удосконаленим електронним підписом).

Електронна заява з додатком надсилається на адресу електронної пошти info@inforesurs.gov.ua.