Вимоги до звернень

До ДП «Інфоресурс» можуть звертатись фізичні та юридичні особи. Питання порушене у зверненні, що підлягає вирішенню, має стосуватись повноважень ДП «Інфоресурс».  Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі, письмове звернення надсилається поштою або передається особисто чи через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має міститися:

– прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи (найменування юридичної особи та її місцезнаходження);

–  суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

– підпис заявника із зазначенням дати;

– електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним (у разі надсилання електронного звернення).

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення направляються поштовою кореспонденцією на адресу ДП «Інфоресурс» за адресою: 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3.

Електронне звернення надсилається на електронну адресу ДП «Інфоресурс»: info@inforesurs.gov.ua

Звернення розглядаються і вирішуються у ДП «Інфоресурс» у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.