Забезпечення документами про освіту та бланками

Державне підприємство «Інфоресурс» є підприємством, яке відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800, та від 04.02.2014 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 р. за № 283/25060, забезпечує підприємства, установи, організації України документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, а також бланками документів про базову середню, повну загальну середню та професійну (професійно-технічну освіту) освіту державного зразка (далі – документи (бланки документів) про освіту).

Відповідно до зазначених вище наказів Міністерства освіти і науки України замовниками документів (бланків документів) про освіту у державного підприємства «Інфоресурс» можуть бути:

– департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій;

– акредитовані в установленому законодавством порядку заклади вищої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності (для документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій).

З метою повного та своєчасного отримання документів (бланків документів) про освіту замовники повинні подати до державного підприємства «Інфоресурс» зведені попередні замовлення на необхідні документи (бланки документів) про освіту (де вказуються кількість та тип документів (бланків документів)) щороку до 01 липня на наступний рік. Форми зведених попередніх замовлень визначена Міністерством освіти і науки України.

Процедура замовлення, видачі та обліку документів про базову середню та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, детально регламентована в Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженому наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 13.08.2007 № 737), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800.

Окремо звертаємо увагу на те, що замовлення на документи про базову середню та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, подаються:

а) управлінням освіти Київської міської держадміністрації, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних держадміністрацій, міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади (за погодженням з Міністерством освіти і науки України) або уповноваженими регіональними вузлами:

за 2 місяці до дати вручення документів про освіту випускникам закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;

б) закладами вищої освіти та уповноваженими регіональними вузлами:

за 1 місяць до дати вручення документів випускникам закладів вищої освіти.

До подачі замовлень замовники повинні забезпечити звірку даних про випускників, що зазначаються в замовленнях, з даними, що подаються закладами освіти до Українського центру оцінювання якості освіти для проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Розбіжності, виявлені під час звірки даних, повинні бути усунені до завершення створення замовлення.

Державне підприємство «Інфоресурс» забезпечує замовників документами (бланками документів) про освіту виключно на підставі укладених договорів, форми яких розміщені на сайті підприємства за посиланням.