Доступ до ЄДЕБО: вартість послуг та формування проєктів документів

Назва послуги

Вартість послуги з ПДВ (20%), грн

1.Організація доступу до ЄДЕБО уповноваженого суб'єкта з підключенням 1 (одного) користувача з типом підключення «Користувач (підключення через криптоканал)»192,00
2.Підключення до ЄДЕБО 1 (одного) додаткового користувача уповноваженого суб'єкта з типом підключення «Користувач (підключення через криптоканал)»192,00
3.Заміна в ЄДЕБО користувача (користувачів) уповноваженого суб'єкта з типом підключення «Користувач (підключення через криптоканал)» (незалежно від кількості користувачів, зазначених у заяві)120,00
4.Підключення iнформацiйної (iнформацiйно-комунiкацiйної) системи уповноваженого суб'єкта через програмний iнтерфейс доступу до ЄДЕБО (REST API)2260,80

УВАГА! Підключення до ЄДЕБО закладів ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ здійснюється іншим порядком! РЕЄСТРАЦІЮ в ЄДЕБО вказаних закладів здійснює ОРГАН УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, якому підпорядковано заклад освіти. Інформацію щодо цього наведено на сайті: розділ «Найчастіші запитання (FAQ)» – блок «ІV. Підтримання органом управління освітою актуальності даних підпорядкованих закладів ЗСО в Реєстрі СОД ЄДЕБО» (https://www.inforesurs.gov.ua/edebo/faq/)