Щодо доступу до ЄДЕБО працівників закладів освіти (установ)

Доступ до ЄДЕБО надається за чітко визначеною процедурою.
Користувачі, відповідальні за роботу в ЄДЕБО у закладі освіти (установі), визначаються наказом керівника закладу освіти (установи), після чого на сайті ДП «Інфоресурс» (технічного адміністратора ЄДЕБО) формується заява щодо реєстрації користувача ЄДЕБО (з визначеними додатками, https://www.inforesurs.gov.ua/edebo/documents/) та направляється до ДП «Інфоресурс».
Особа, яку визначено відповідальною за внесення актуальних та достовірних даних до ЄДЕБО, несе персональну відповідальність за будь-які дії, які вона виконує в базі.
Нагадуємо, що згідно з умовами договору, який укладений між закладом освіти (установою) (далі – Замовник) та ДП «Інфоресурс» (далі – Виконавець),

Виконавець має право:

  • за електронним повідомленням Замовника здійснити протягом 1 (одного) робочого дня заходи щодо анулювання параметрів доступу до ЄДЕБО, що були надані користувачу ЄДЕБО;
  • у разі виявлення випадків компрометації негайно анулювати параметри доступу до ЄДЕБО та/або вжити інших заходів, передбачених законодавством. Анульовані параметри доступу до ЄДЕБО, скомпрометовані з вини (умислу або необережності) Замовника та/або користувача ЄДЕБО, заміні або відновленню не підлягають. У разі виникнення необхідності, повторна організація доступу до ЄДЕБО у зв’язку із анулюванням параметрів доступу до ЄДЕБО здійснюється на договірній платній основі;

Замовник зобов’язаний:

  • забезпечити збереження у таємниці користувачами ЄДЕБО параметрів доступу до ЄДЕБО та унеможливити використання цих параметрів третіми особами. Не допускати використання параметрів доступу до ЄДЕБО у разі їх компрометації;
  • замовник зобов’язаний негайно, але не пізніше 3 (трьох) годин з моменту виявлення, інформувати Виконавця електронним, повідомленням на електронну пошту про підозри або виявлення факту доступу до ЄДЕБО третіх осіб за параметрами доступу користувача ЄДЕБО, про випадки та події, що потягли за собою компрометацію параметрів доступу до ЄДЕБО;
  • інформувати Виконавця електронним повідомленням на електронну пошту або через розділ ЄДЕБО «Звернення» про звільнення користувача ЄДЕБО не пізніше дня такого звільнення з метою анулювання його доступу до ЄДЕБО;
  • забезпечити нерозголошення користувачами ЄДЕБО інформації з обмеженим доступом (персональні дані тощо), що міститься в ЄДЕБО, крім випадків, прямо передбачених законом.

У разі виявлення порушень в роботі з ЄДЕБО, компрометації параметрів доступу до ЄДЕБО (втрата, розголошення, крадіжка, несанкціоноване копіювання тощо) обліковий запис користувача буде заблоковано!