Формування документів
про анулювання доступу до ЄДЕБО у зв’язку
з припиненням провадження освітньої діяльності

Основні дані

Введіть код закладу освіти / установи в ЄДЕБО.
Інші поля автоматично підтягнуться з бази ЄДЕБО.
Уважно перевірте правильність заповнення усіх полів. У разі невідповідності даних, відредагуйте їх самостійно.