Формування документів
про анулювання доступу до ЄДЕБО у зв’язку
з припиненням шляхом ліквідації (без правонаступництва)

Основні дані

Введіть код закладу освіти / установи в ЄДЕБО.
Інші поля автоматично підтягнуться з ЄДЕБО.
Уважно перевірте правильність заповнення усіх полів. У разі невідповідності даних відредагуйте їх самостійно.