Формування документів
про надання послуги з організації доступу
територіально відокремленого структурного підрозділу
суб’єкта освітньої діяльності до ЄДЕБО (без користувача)

Основні дані