Формування документів на підключення
інформаційної (інформаційно-комунікаційної) системи
через програмний інтерфейс доступу до ЄДЕБО

Основні дані

Введіть код закладу освіти / установи в ЄДЕБО.
Інші поля автоматично підтягнуться з ЄДЕБО.
Уважно перевірте правильність заповнення усіх полів. У разі невідповідності даних відредагуйте їх самостійно.
Для відокремленого структурного підрозділу назва має бути внесена в родовому відмінку.
Самостійно відредагуйте поле «Посада, прізвище, ім`я, по батькові керівника закладу освіти у родовому відмінку» у формі родового відмінка однини для коректного відображення в договорі.
Сформуйте ДОДАТКИ (Дані користувача ЄДЕБО та Згода на обробку персональних даних користувача ЄДЕБО) для кожного користувача. Додаток обов'язково має бути підписаний керівником з лицьової сторони і користувачем на зворотній стороні (Згода на обробку персональних даних).


Банківські реквізити
Інформація про власну систему (власний програмний засіб) організації


Прізвище, ім'я, по батькові адміністратора