Формування Заяви та Наказу
на підключення додаткових користувачів до ЄДЕБО

Основні даніПідключення до ЄДЕБО
Список користувачів ЄДЕБО

Тип користувача Прізвище, ім'я, по батькові користувача