Формування документів
на підключення додаткових користувачів до ЄДЕБО

ПЕРЕД ЗАПОВНЕННЯМ ФОРМИ ОЗНАЙОМТЕСЬ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДО ПОРЯДКУ ДІЙ!
Введіть код закладу освіти / установи в ЄДЕБО.
Інші поля автоматично підтягнуться з ЄДЕБО.
Уважно перевірте правильність заповнення усіх полів. У разі невідповідності даних відредагуйте їх самостійно.
Для відокремленого структурного підрозділу назва має бути внесена в родовому відмінку.
Самостійно відредагуйте поле «Посада, прізвище, ім`я, по батькові керівника закладу освіти у родовому відмінку» у формі родового відмінка однини для коректного відображення в договорі.
Сформуйте ДОДАТКИ (Дані користувача ЄДЕБО та Згода на обробку персональних даних користувача ЄДЕБО) для кожного користувача. Додаток обов`язково має бути підписаний керівником з лицьової сторони і користувачем на зворотній стороні (Згода на обробку персональних даних).

Реквізити закладу освіти / установи, якому необхідно надати послугиПосада, прізвище, ім`я, по батькові керівника закладу головного закладуПідключення до ЄДЕБО

Банківські реквізити
Список користувачів ЄДЕБО

Тип користувача Прізвище, ім'я, по батькові користувача