Формування документів
на заміну користувачів в ЄДЕБО

ПЕРЕД ЗАПОВНЕННЯМ ФОРМИ ОЗНАЙОМТЕСЬ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДО ПОРЯДКУ ДІЙ!
Введіть код закладу освіти / установи в ЄДЕБО.
Інші поля автоматично підтягнуться з ЄДЕБО.
Уважно перевірте правильність заповнення усіх полів. У разі невідповідності даних відредагуйте їх самостійно.
Для відокремленого структурного підрозділу назва має бути внесена в родовому відмінку.
Самостійно відредагуйте поле «Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти у родовому відмінку» у формі родового відмінка однини для коректного відображення в договорі.
Сформуйте ДОДАТКИ (Дані користувача ЄДЕБО та Згода на обробку персональних даних користувача ЄДЕБО) для кожного користувача. Додаток обов'язково має бути підписаний керівником з лицьової сторони і користувачем на зворотній стороні (Згода на обробку персональних даних).

Реквізити закладу освіти / установи, якому необхідно надати послугиПосада, прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу головного закладуПідключення до ЄДЕБО

(зі зміною штатного розпису, зі звільненням, з черговою відпусткою, зі зміною прізвища)

Банківські реквізити
Список користувачів ЄДЕБО

Новий користувач Користувач, якого потрібно замінити
Тип Прізвище, ім'я, по батькові Тип Прізвище, ім'я, по батькові