Формування документів
про відновлення доступу до ЄДЕБО у зв’язку з відновленням
провадження освітньої діяльності

Основні дані

Введіть код закладу освіти / установи в ЄДЕБО.
Інші поля автоматично підтягнуться з ЄДЕБО.
Уважно перевірте правильність заповнення усіх полів. У разі невідповідності даних відредагуйте їх самостійно.
Для відокремленого структурного підрозділу назва має бути внесена в родовому відмінку.
Самостійно відредагуйте поле «Посада, прізвище, ім`я, по батькові керівника закладу освіти у родовому відмінку» у формі родового відмінка однини для коректного відображення в договорі.
Сформуйте ДОДАТКИ (Дані користувача ЄДЕБО) для кожного користувача. Додаток обов`язково має бути підписаний керівником з лицьової сторони і користувачем на зворотній стороні (Згода на обробку персональних даних).


Підключення до ЄДЕБО

Банківські реквізити
Список користувачів ЄДЕБО

Тип користувача Прізвище, ім`я, по батькові користувача