ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу до персональних даних (далі – запит) державному підприємству «Інфоресурс» у письмовій формі. До запиту додається завірена суб’єктом персональних даних копія документа, що посвідчує особу.

Запит може бути наданий особисто суб’єктом персональних даних при безпосередньому зверненні до державного підприємства «Інфоресурс» (при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу), надісланий поштою на адресу 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3 або електронною поштою (підписаний кваліфікованим електронним підписом) на адресу info@inforesurs.gov.ua.

Запит повинен містити:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу (суб’єкта персональних даних);

2) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

3) перелік персональних даних, що запитуються;

4) мета та/або правові підстави для запиту;

5) підпис і дату.