ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

В умовах воєнного стану особи, які здобули в Україні базову середню освіту (закінчили 9-ть класів) або повну загальну середню освіту (закінчили 11-ть класів), але не мають на руках раніше отриманого документа про загальну середню освіту та не мають серії та номера цього документа, можуть отримати всю інформацію про документ про загальну середню освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, від державного підприємства «Інфоресурс». Для цього здобувачу освіти або його законному представнику (одному з батьків, опікуну тощо) чи родичу потрібно звернутись:

або із паперовою чи електронною заявою (форма наведена нижче) до будь-якого закладу загальної середньої освіти (школи, ліцею, гімназії) в Україні, поряд з яким заявник перебуває або проживає на момент подачі заяви (незалежно від місця отримання освіти особою, інформація про документ про освіту якої запитується). Заклади загальної середньої освіти передадуть ці заяви органам управління у сфері освіти, які надішлють їх разом з узагальненням державному підприємству «Інфоресурс» протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідних заяв;

або, в разі наявності кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису, із електронною заявою (форма наведена нижче) до державного підприємства «Інфоресурс» (адреса електронної пошти info@inforesurs.gov.ua).

Державне підприємство «Інфоресурс» за результатами розгляду кожної заяви за вказаною формою, отриманою як безпосередньо від заявника так і через орган управління у сфері освіти, надасть запитувану інформацію про документ про освіту на зазначену в заяві адресу.

Звертаємо увагу органів управління у сфері освіти, що прийняті заяви про надання інформації про документи про загальну середню освіту необхідно надсилати державному підприємству «Інфоресурс» з узагальненням (з накладеним кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом керівника органу) за формою, наведеною нижче, з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади або на адресу електронної пошти info@inforesurs.gov.ua протягом трьох робочих днів від дати їх надходження.

За наявності питань додаткову інформацію можна отримати по телефону за номером  (063) 962-69-73.

Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу до персональних даних (далі – запит) державному підприємству «Інфоресурс» у письмовій формі. До запиту додається завірена суб’єктом персональних даних копія документа, що посвідчує особу.
Запит може бути надісланий електронною поштою (підписаний кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом) на адресу info@inforesurs.gov.ua.

Запит повинен містити:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу (суб’єкта персональних даних);

2) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

3) перелік персональних даних, що запитуються;

4) мета та/або правові підстави для запиту;

5) підпис і дату.